Kategoriarkiv: Møter

Generalforsamling 7.5.2014

Ordinær generalforsamling i Ryenbergveien Borettslag
avholdes onsdag 7.mai 2014 kl. 18.00 i Kværnerdalen Barnehage

 

Kværnerdalen barnehage
Enebakkveien 71
0196 Oslo, Norge
+47 23 43 16 15


 

Til behandling foreligger:
1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Opptak av navnefortegnelse
C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013
A) Årsberetning og regnskap for 2013
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital
3. GODTGJØRELSE TIL STYRET
4. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av 1 styremedlem for 2 år
Valg av 1 styremedlem for 1 år
B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
C) Valg av valgkomité for 1 år
D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år

 

Styremøte 4-2014

Saksoversikt møte 2014-4
Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 11.03.14
Sak 2 – Dugnad
Sak 3 – Elektriske anlegg
Sak 4 – Brannvarslingsanlegget
Sak 5 – Neste møte
Sak 6 – Feiing av garasjen
Sak 7 – Verandaene

 

Styremøte 3-2014

Saksoversikt

Når: tirsdag, 11. mar 2014 20:00 – 21:30
Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte12.02.14
Sak 2 – Generalforsamling i borettslaget
Sak 3 – Elektriske anlegg
Sak 4 – Rensing av ventilasjonsanlegg
Sak 5 – Søknad om dyrehold
Sak 6 – Neste møte
Sak 7 – Vedlikehold av sprinkleranlegget Saksnummer 7

Styremøte 2-2014

Møtenummer 2-2014
Sak 1 – Godkjenning av referat fra styremøte 14.01.14
Sak 2 – Generalforsamlingen i borettslaget
Sak 3 – Elektriske anlegg i garasjen og utelys de to innerste mastene
Sak 4 – Godkjenning av ny beboer
Sak 5 – Neste møte

Styremøte 1-2014

Saksoversikt
Når: tirsdag, 14. jan 2014 20:00 – 21:30
Sak 1 – Godkjenning av referat fra styremøte 12.11.13
Sak 2 – Generalforsamling i borettslaget
Sak 3 – Reklamasjonsarbeid
Sak 4 – Rapport etter befaring av tre leiligheter
Sak 5 – Julegrantenning
Sak 6 – Salg av Valhallveien 8A
Sak 7 – Brannvarslingsanlegget
Sak 8 – Garasjeporten

Styremøte 5-2013

Når: tirsdag, 12. nov 2013 20:00 – 21:30
Sak 1 – Godkjenning av referat fra styremøtet 09.10.13
Sak 2 – Budsjett 2014
Sak 3 – Julegrantenning
Sak 4 – Brannvarslingsanlegget
Sak 5 – Garasjen
Sak 6 – Reklamasjonsarbeid
Sak 7 – Diverse vedlikeholdsarbeid
Sak 8 – Evaluering av dugnaden

Anlaug Arnestad
Kristen Thorsen
Eskil Kjeldsen

Styremøte 4-2014

Når: onsdag, 09. okt 2013 20:00 – 21:30
Sak 1 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Sak 2 – Garasjen
Sak 3 – Brannvarslingsanlegget
Sak 4 – reklamasjonsarbeid
Sak 5 – Dugnad
Sak 6 – Henvendelser fra beboere
Sak 7 – Diverse vedlikeholdsarbeid
Sak 8 – Salg av Valhallveien 6C Saksnummer 8
Sak 9 – Styremedlem trekker seg
Ståle Monsen
Anlaug Arnestad
Eskil Kjeldsen
Kristen Thorsen

Styremøte 2-2013

Når: tirsdag, 17. sep 2013 20:00 – 21:30
Sak 1 – Godkjenning av referat fra styremøtet 13.08.13
Sak 2 – Status garasje og videre arbeid
Sak 3 – Status brannvarslingsanlegget og videre arbeid
Sak 4 – Reklamasjonsarbeid
Sak 5 – Dugnaden
Sak 6 – Informasjon om henvendelser fra beboere
Sak 7 – Samarbeid med Ekebergskråninga sameie
Sak 8 – Informasjon om diverse vedlikeholdsarbeid

Ståle Monsen
Anlaug Arnestad
Eskil Kjeldsen
Kristen Thorsen

Generalforsamling 2012

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 29. mai 2012

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2012.

 

Forslag sendes til:

Styreleder i Ryenbergveien Borettslag

Maria Spitalen Valum

Valhallveien 10 D

0196 Oslo

epost@ryenbergveien.no