Styremøte 8/2018

NÅR:  to 01.nov 2018 ( 21:00 – 22:30)

onlinesurveyHVOR:  Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand

SAK 1
Husleie
SAK 2
Eventuelt