Generalforsamling 2012

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 29. mai 2012

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2012.

 

Forslag sendes til:

Styreleder i Ryenbergveien Borettslag

Maria Spitalen Valum

Valhallveien 10 D

0196 Oslo

epost@ryenbergveien.no