Kategoriarkiv: Garasjen

Garasjefeiing 26.4

Garasjevask

Det varsles om garasjefeing i fellesgarasjon på dagen 26 april 2017

Alle biler og løsøre må være fjernet  innen kl 08:00  torsdag 26.4
Arbeidet forventes ferdig kl 1700 og utføres av Rein Tek AS som kan kontaktes på 40620899

 

Forbruk lading garasjen

De som har fått montert ladepunkt i garasjen, har egen seriemåler som nå er avlest for 2017. Faktura sendes fra obos ila januar for de som har mer enn 0kwh. Prisen er satt til 1kr pr kwH

mvh

Styret

Varsel om garasjefeing

Garasjevask

Det varsles om garasjefeing i fellesgarasjon på dagen 21 april 2017

Alle biler og løsøre må være fjernet  innen kl 08:00  torsdag 21.4
Arbeidet forventes ferdig kl 1700 og utføres av Rein Tek AS som kan kontaktes på 40620899

 

Ladepunkter el-bil

Hei, 

I forbindelse med installasjon av resterende ladepunkter, må biler flyttes. Vi deler i to dager:

  • plass 9-27  må flyttes/tømmes tirsdag 13. desember 0800-1500
  • plass 35-46  må flyttes/tømmes onsdag 14.desmber 0800-1500 

mvh Styret

Etablering av ladepunkter for el-bil i garasjen

 

Som fremlagt på generalforsamlingen i år, skal det etableres forskriftsmessig godkjent lademuligheter for el-bil i fellesgarasjen istedet for “den hvite kontakten” som ikke er godkjent tilkopling for lading av elbil.

Installasjon av ladepunkt dekkes av den enkelte garasjeplasseier. Borettslaget overtar eieransvaret for den elektriske installasjonen når ferdig installert. Installasjon av ladepunkt bestilles via styret som koordinerer installasjonen med autorisert elektroentreprenør.

Kostnader til strømforbruk dekkes av den enkelte garasjeplasseier basert på antatt årlig kjørelengde. Eventuelle feil på ladeutstyr skal meldes styret så raskt som mulig. Borettslaget vil besørge reparasjon av utstyr tilknyttet ladepunktet. Eventuelle skader forårsaket av garasjeplasseier vil måtte dekkes av den enkelte.

 

Ladepunktet “hører til” parkeringsplassen, kostnader stipuleres basert på årlig kjørelengde, og faktureres månedelig over husleie/leie. Tilbudet gjelder alle brukere av garasjeanlegget.

 

Kostnaden for dette kan velges av beboer:

blaa_kontaktA) – 1 stk “blå stikkontakt” med eget vern ved din parkeringsplass. Denne løsningen er «minimumskravet» for godkjent el-bil lading, opptil 16A(3.7kw). Denne passer så å si alle biler

Etableringskost er 10875 ink mva.

B) 1 stk “smart ladestasjon” med eget vern ved din parkeringsplass. Kostnader ladestasjonstipuleres basert på årlig kjørelengde, og faktureres månedelig. En ladestasjon med fast kabel og plugg er effektiv samt komfortabel å håndtere. Den gir en rask og pålitelig lading. Ladestasjonen er utstyrt med energimeter som gjør at det er mulig å lese av eget strømforbruk. Denne  Mode-3 ladestasjonen passer til alle bilmodeller med Type-2 inntak som: BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, Volvo, Tesla, Renault og Porsche. Etableringskost er 20125 ink mva

 

Generell informasjon om el-bil ladning kan leses her https://goo.gl/VH5BW9

Vi planlegger grov-installasjonen ila høsten. Det blir også være «oppsamlings» bestillinger senere, men prisen vil nok endre seg når det blir «småjobber».

Bestilling meldes til styret med navn, hvilken parkeringsplass det gjelder, antatt kjørelengde, og adresse(boenhet).  Frist for påmelding  1.11.16.

Spørsmål og bestilling sendes til styret@ryenbergveien.no