Stenging av garasjen

workinprogressI forbindelse med ferdigstillelses attest er utbygger pålagt å utbedre innkjørslen til garasjen  ved å senke fortauet. Entrepenøren varsler oppstart av arbeidene  onsdag 30 september.

Innkjøringen blir da stengt fra onsdag 30.09  kl 07.00 til fredag 2.10 kl 16.00.

Det betyr at biler som benyttes må være ut av anlegget innen onsdag.

mvh
Styret

Rens av sluk

sluk Det blir på torsdag 10.9 utført rensing av sandfang/ kummer på plassen mellom borettslaget og sameiet. Det kan i tiden fra 0730 og utover være fremkommelighets problemer ved porten mot valhallveien.

Det kan også være noe støy fra maskiner som benyttes..

Arbeidet utføres av Aktiv rørinspeksjon