Stikkordarkiv: Generalforsamling

Til andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Ordinær generalforsamling 2018

Det vises til borettslagslovens § 7­4: «Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp».

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling mandag 29.april 2019

Generalforsamling

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 20.3.2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag

Kristen Thorsen
Valhallveien 6 B
0196 Oslo

styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag

Styret  9.3.2017

Generalforsamling 7.5.2014

Ordinær generalforsamling i Ryenbergveien Borettslag
avholdes onsdag 7.mai 2014 kl. 18.00 i Kværnerdalen Barnehage

 

Kværnerdalen barnehage
Enebakkveien 71
0196 Oslo, Norge
+47 23 43 16 15


 

Til behandling foreligger:
1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Opptak av navnefortegnelse
C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013
A) Årsberetning og regnskap for 2013
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital
3. GODTGJØRELSE TIL STYRET
4. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av 1 styremedlem for 2 år
Valg av 1 styremedlem for 1 år
B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
C) Valg av valgkomité for 1 år
D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år

 

Generalforsamling 2012

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 29. mai 2012

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2012.

 

Forslag sendes til:

Styreleder i Ryenbergveien Borettslag

Maria Spitalen Valum

Valhallveien 10 D

0196 Oslo

epost@ryenbergveien.no