Styremøte 1-2014

Saksoversikt
Når: tirsdag, 14. jan 2014 20:00 – 21:30
Sak 1 – Godkjenning av referat fra styremøte 12.11.13
Sak 2 – Generalforsamling i borettslaget
Sak 3 – Reklamasjonsarbeid
Sak 4 – Rapport etter befaring av tre leiligheter
Sak 5 – Julegrantenning
Sak 6 – Salg av Valhallveien 8A
Sak 7 – Brannvarslingsanlegget
Sak 8 – Garasjeporten