VEDTEKTER

Vedtekter

for Ryenbergveien borettslag org nr 988 422 363.

vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 22.02.06.

Ryenbergveien Borettslag