Nytt alarmanlegg installeres

News_BrannalarmArbeid med å installere nytt alarmanlegg er i gang og ventes ta et par uker. Det er nødvendig å bytte føler og avstiller i hver leilighet. Installasjonen foretas av Lier Alarmservice, og de vil henge opp en lapp med tidspunkt de kommer til å installere i hver leilighet.  Hvis det ikke passer, ta snarest kontakt med firmaet for å avtale ny tid slik at arbeidet kan ferdigstilles.