Styremøte 3-2014

Saksoversikt

Når: tirsdag, 11. mar 2014 20:00 – 21:30
Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte12.02.14
Sak 2 – Generalforsamling i borettslaget
Sak 3 – Elektriske anlegg
Sak 4 – Rensing av ventilasjonsanlegg
Sak 5 – Søknad om dyrehold
Sak 6 – Neste møte
Sak 7 – Vedlikehold av sprinkleranlegget Saksnummer 7