Styremøte 22.februar

Møtenummer 2-2016 Styremøte

StyremøteDeltagere: Morten Bjerke Andersen
Kenneth Johannessen
Inger Ekwall Abild
Kristen Thorsen

SAK 1
Styrets arbeid
SAK 2
Utestående saker OBOS
SAK 3
Bredbånd
SAK 4
El-bil for garasje
SAK 5
Avfukting av bodanlegggarasje
SAK 6
Eventuellt

Ordinær generalforsamling 2016

Styremøte
Styremøte

Til andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling

1. juni 2016.
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.
Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. april 2016.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at
det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag
Kristen Thorsen
Valhallveien 6 B
0196 Oslo

styret (a ) ryenbergveien.no
Hilsen
Ryenbergveien Borettslag
Styret
14.2.2016