Styremøte 2-2013

Når: tirsdag, 17. sep 2013 20:00 – 21:30
Sak 1 – Godkjenning av referat fra styremøtet 13.08.13
Sak 2 – Status garasje og videre arbeid
Sak 3 – Status brannvarslingsanlegget og videre arbeid
Sak 4 – Reklamasjonsarbeid
Sak 5 – Dugnaden
Sak 6 – Informasjon om henvendelser fra beboere
Sak 7 – Samarbeid med Ekebergskråninga sameie
Sak 8 – Informasjon om diverse vedlikeholdsarbeid

Ståle Monsen
Anlaug Arnestad
Eskil Kjeldsen
Kristen Thorsen