Kategoriarkiv: Alarmanlegget

Nytt alarmanlegg driftsatt

Det nye brannalarmanlegget er nå i normal drift.

Brannalarm
Brannalarm

Brannvarslingsanlegget er oppgradert fra forrige utgave med nye følere i hver leilighet og avstillere (talende).

Anlegget er ikke koplet til brannvesenet.

Instruks for avstilling av alarm henger ved sentralen i garasjen, og kan følges etter at det er verifisert at det faktisk ikke brenner i noen leilighet.

Til informasjon er det bare én føler og én sirene (i stua) i hver leilighet koplet til fellesanlegget.  Brannvarslerne i soverommene er koplet sammen lokalt i hver leilighet, og det er beboers ansvar å bytte batteri jevnligårlig på denne.

Merk at disse også har en «utløpsdato» som bør sjekkes.

Sist, husk å sjekke brannslukningsapparatet, og snu på det samtidig med batterisjekk av brannvarslere.

 

Nytt alarmanlegg installeres

News_BrannalarmArbeid med å installere nytt alarmanlegg er i gang og ventes ta et par uker. Det er nødvendig å bytte føler og avstiller i hver leilighet. Installasjonen foretas av Lier Alarmservice, og de vil henge opp en lapp med tidspunkt de kommer til å installere i hver leilighet.  Hvis det ikke passer, ta snarest kontakt med firmaet for å avtale ny tid slik at arbeidet kan ferdigstilles.

Alarmanlegg

Er for tiden ute av drift siden fredag i påvente av reservedeler fra leverandør. Forventet fiks tid er ila neste uke.
Da er det fin mulighet til å bytte batterier på brannvarslere og sjekke brannslukkingsapparat (og snu på det).

Årskontroll alarmanlegg

Brannvarsler
Brannvarsler

Tirsdag 13.januar fra ca 0830-1030 vil det være årskontroll av alarmanlegget. Det er veldig bra hvis så mange som mulig har anledning til å være hjemme på dette tidspunktet slik at tekniker kan sjekke brannvarsler og kommunikasjon i hver leilighet.

mvh
styret

Årskontroll alarmanlegg

Det er tid for årlig kontroll av alarmanlegg . Det vil foretas sjekk av sentralt anlegg så vel som sensorer/anlegg i leiligheten. Servicetekniker trenger tilgang til flest mulig leiligheter. De beboerene som har hatt alarmer, bes spesiellt være tilgjengelige ca etter kl 10 og utover dagen.

Alle beboere bes også ha 9V batterier klart til brannvarsleren

En fra styret vil være tilgjengelig for evt nøkkel-oppbevaring, hvs det er ikke er mulig å være hjemme.

 Kontakt styret på epost@ryenbergveien.no for spm

 

Elotec brannvarsling

Det har den siste tiden vært problemer med at alarmen tilknyttet brannvarslingsanlegget har gått flere ganger og at det varsles om feil ved flere enheter. Styret har hatt tekniker fra Elotec på plass, og de kommer tilbake for å forsøke å rette opp feilene. Vi beklager at dette tar tid og ulempene det medfører.