Generalforsamling 7.5.2014

Ordinær generalforsamling i Ryenbergveien Borettslag
avholdes onsdag 7.mai 2014 kl. 18.00 i Kværnerdalen Barnehage

 

Kværnerdalen barnehage
Enebakkveien 71
0196 Oslo, Norge
+47 23 43 16 15


 

Til behandling foreligger:
1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Opptak av navnefortegnelse
C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013
A) Årsberetning og regnskap for 2013
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital
3. GODTGJØRELSE TIL STYRET
4. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av 1 styremedlem for 2 år
Valg av 1 styremedlem for 1 år
B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
C) Valg av valgkomité for 1 år
D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år