Kategoriarkiv: Reklamasjon

Nytt fra Moelven

Styret fikk i dag melding om at Moelven vil gjennoppta sitt arbeide her i Ryenbergveien førstkommende mandag.  Vi vil ta kontakt med de enkelte når vi har mer informasjon.

Befaring Moelven

Styret skal ha en befaring med Moelven torsdag 21. mars. Målet for befaringen er å gå gjennom hva som gjenstår av arbeid på balkongene og legge en plan for videre fremdrift. I den forbindelse minner vi om klageskjemaet som ble lagt ut på hjemmesiden for en tid tilbake. Vi oppfordrer de som ikke har sendt inn skjema om å gjøre det snarest dersom det er forhold man ønsker å klage på. Spesielt ber vi alle som har gjenstående arbeid innendørs og som ikke har signert ut på arbeidet som ble gjort om å bruke klageskjemaet før 21 mars.

Dersom du har sendt klage på mail eller sms tidligere, ber vi om at du bruker klageskjema slik at vi får det i korrekt format. Hvis du allerede har sendt inn klageskjema trenger du ikke gjøre det igjen

Balkonger og 5 årsbefaring fortsetter

Til beboere som har levert 5 årsbefaringsskjema men ikke har hatt selve 5 årsbefaringen:
Dere vil bli kontaktet av håndtverkere og få utbedret feil basert på skjema som ble levert. Alle skjema blir vurdert individuelt og kun feil som Moelven erkjenner vil bli ordnet. Dere vil få ordnet de samme type feil som går igjen hos alle. Jobben med balkongene er også påbegynt igjen.

Balkonger og vedlikehold

Malere og snekkere er på plass og begynner med dette i dag.
Enten kan dere gi bort nøkkel til oss i styret eller så må vi avtale når dere kan være hjemme på dagtid.
Vi har en periode på ca 14 dager på å få gjennomført dette på. Ta kontakt med styret på mail eller tlf (92 24 70 13)

Balkonger og 5 årsbefaring fortsetter

5 årsbefaring:
Kan de som har sendt inn 5 årsbefaringsskjema til styret, men IKKE har hatt noen 5 årsbefaring ta kontakt med styret så fort som mulig.

Balkonger:

De mangler membran for å fortsette vedlikeholdsarbeidet som var startet.  Vi har ikke fått noen ny dato når de får den da det var flere uker bestillingstid på dette.
Er det noen klager på allerede utført arbeide så send en epost til styret, gjerne med bilde av feilen.

Balkonger og 5 årsbefaring

Moelven vil starte opp med balkonger i uke 31 om alt går etter planen. De har allerede hatt leverandør på befaring til oss for å se på hva de skal gjøre. Skulle det oppstå noen problemer i forbindelse med dette så ta kontakt med styret.

De som ikke har hatt 5 årsbefaring send mail til styret hvis det passer tirsdag eller onsdag i uke 31 (flere muligheter vil komme framover).

I dag vil vi sende ut SMS til minst en av andelseiere i alle leiligheter i borettslaget. De som ikke mottar dette, send inn en mail til oss med leilighetsnr, navn, mobilnr og garasjeplass så får vi oppdatert listene.

 

Det har oppstått forsinkelser på vedlikehold av våre balkonger og 5 årsbefaringen.  De som ikke har hatt 5 årsbefaring vil bli kontaktet når tidspunkt er avklart med Moelven.

Moelven har problemer med eksterne levrandører/håndverkere og har ikke klart å skaffe nye håndverkere i fellesferien.

balkong

 

Utbedring av balkonger

OPPSTART UTBEDRING AV BALKONGER I 2. OG 3. ETASJE

11. juni starter Moelven arbeidet med å skifte ut alle balkongene i 3. etasje og gjøre utbedringer på balkongene i 2. etasje. De kommer til å starte med hus 6 (nr. 10) ved snuplassen, og jobbe seg bortover mot hus 1. Arbeidet vil ta 2-3 dager per balkong. Alle må fjerne møbler etc. fra balkongen sin før de starter hos dere. Det er vanskelig å beregne akkurat når de kommer til hver enkelt, så her må man bare følge med.

5-ÅRSBEFARING

Fra 12. juni og ut uke 24 blir det 5-årsbefaring med Moelven. Befaringen vil gjøres av Kai-Tommy Olsen fra Moelven og forhåpentligvis Geir Arne Fredriksen fra Obos Prosjekt.

Vi organiserer dette slik:

Gå til denne linken og velg klokkeslett for når det passer for befaring.

http://doodle.com/xirc9mxe6vmru7p2#cmt16728633

Valhallveien 10 er satt opp til tirsdag 12. juni.

Valhallveien 8 er satt opp til onsdag 13. juni.

Valhallveien 6 er satt opp til torsdag 14. juni.

For de som ikke får til å være hjemme disse dagene har vi en oppsamlingsdag den 15. juni.

I tekstfeltet skriver du inn leilighetsnr og tlfnr

Eks:

10 D – 92247013

Deretter velger du tidspunkt under din oppsatte dato. Vi har satt en maks på 3 leiligheter på hvert valg. Det betyr at det er de som er raskt ute og velger tidspunkt som får de beste!

Finner du ikke din dato, trykk på «Show all 20 options»

Frist 08.06.2012

Om du ikke forstår dette så ta kontakt med styret på epost@ryenbergveien.no og fortell der når det passer med 5-årsbefaring. Ikke glem navn og tlfnr.

 

Viktig informasjon til andelseiere

 

5-ÅRSBEFARING

5-årsbefaringen med Moelven vil etter alt å dømme foregå i uke 24 (juni). Befaringen vil gjennomføres i løpet av 4-5 dager og vil foregå på dagtid. Hver andelseier vil bli kontaktet for å avtale nærmere tidspunkt for befaring.

UTBEDRING AV BALKONGER I 2. OG 3. ETASJE

Nylig hadde styret en befaring av balkongene i borettslaget sammen med en representant fra Moelven. De har åpnet en av balkongene i 3. etasje og registrert fuktskader som var så alvorlige at de måtte bytte ut hele balkonggulvet og underdekket og legge nytt. Årsaken er konstruksjonsfeil som har ført til opphoping av vann, og dette medfører at:

1. Alle balkonger i tredje etasje må utbedres

2. Alle balkonger i andre etasje må delvis utbedres

3. Enkelte av de mindre balkongene/ inngangspartiene vurderes utbedret ved behov

Arbeidet vil ta omlag 40 dager og vil sannsynligvis påbegynnes i midten av juni. Det påregnes 2-3 dager per balkong. Vi får utbedret feilen på reklamasjon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret på epost@ryenbergveien.no.

Moelvens representant Kai-Tommy Olsen kan kontaktes på Kai-Tommy.Olsen@moelven.no.

LUFTELUKER

Styret vil benytte anledningen til å informere om at luftelukene som er plassert under kjøkkenvindu i 1. etasje ikke kan være tildekket. De som har anlagt blomsterbed e.l. foran luftelukene må gjøre tiltak slik at disse ikke dekkes til. Dette er viktig for at vi skal få luftsirkulasjon i anleggene våre under bakkenivå.

 

OPPBEVARING I KJELLERBOD

På generelt grunnlag vil styret oppfordre alle om forsvarlig oppbevaring av gods i kjellerbod. I tilfelle vannlekkasje bør alt som oppbevares her plasseres over gulvnivå (f.eks. ved å sette opp en hylle).