Styremøte 2-2014

Møtenummer 2-2014
Sak 1 – Godkjenning av referat fra styremøte 14.01.14
Sak 2 – Generalforsamlingen i borettslaget
Sak 3 – Elektriske anlegg i garasjen og utelys de to innerste mastene
Sak 4 – Godkjenning av ny beboer
Sak 5 – Neste møte