Oppdateringer malerarbeider (juni)

Arbeidet med maling av husene fortsetter nå på hus 3 og 4. Være tholder seg bra, så fremdriften er bra. Det var noe forsinkelser i oppstart, som forskyver tidsplanen litt, samt at det er noe ferieavvikling i juli.

Hus 1 og 2 blir ikke påbegynt før uke 30 (tidligere antatt uke 28)

Husk at det er tilgjengelig maling for å male egne rekkverk. Minner også på å rydde rundt leilighetene før stillasene kommer.

mvh

Styret

Styremøte 5/2018

NÅR: mandag, 31.5.2017 21:00 – 22:30

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand
Simen Storberget
Peter Vo

SAK 1
Oppfølging malerarbeider
SAK 2
Klage fra beboer
SAK 3
Dør til dør besøk fra Renovasjonsetaten
SAK 4
Vintervedlikehod
SAK 5
Årlige ettersyn
SAK 6
Eventuelt
SAK 7
Dugnad og 17 maifeiring
SAK 8
Maling på eget gjerde
SAK 9
Kontroll av lekeplassen