Retningslinjer for montering av varmepumper

REGLEMENT FOR VARMEPUMPER I RYENBERGVEIEN BORETTSLAG

Vedtatt av styret i Ryenbergveien Borettslag 17. august 2010

Det er tillatt å montere varmepumper under følgende forutsetninger:

 

 • Andelseier må innhente godkjennelse fra tilstøtende naboer. Dersom utedelen monteres på kortveggene, gjelder dette de fem tilstøtende naboene i utearealet mellom husene (med unntak av enden på hus 1 og 6, hvor det gjelder to naboer). Dersom utedelen monteres på langveggen, gjelder dette de tre naboene i samme hus (første etasje bortfaller på langveggen).
 • Installasjon av varmepumpen skal utføres av fagfolk.
 • Det skal velges en så støysvak varmepumpe som mulig – max 46dB.
 • Andelseieren er ansvarlig for at varmepumpen ikke genererer støy som overstiger byggeforskriftenes krav på 32dB i oppholdsrom hos naboer.
 • Dersom det ved måling viser seg at varmepumpen genererer støy over denne verdien, er eier ansvarlig for å gjennomføre tiltak for å redusere støyen til under denne grenseverdien.
 • Kravet til støy gjelder også ved åpent vindu.
 • Utedelen må plasseres frittstående på andelseiers balkong / veranda / terrasse, eventuelt veggmonteres inne på balkongen / verandaen / terrassen, men ikke slik at den er synlig over rekkverket.
 • Dersom kondensvann ikke kan renne fritt fra utedelen, må dette ledes vekk på en forsvarlig måte slik at man unngår problemer med fukt, vannsøl, issvuller, frostsprengning og lignende.
 • Varmepumpen må monteres med vibrasjonsdempende braketter.
 • Avløpsrør må frostsikres med selvregulerende varmekabel hvis det er fare for at de tettes ved ising.
 • Kondensvann fra innedelen må ledes ut av leiligheten på en slik måte at det ikke oppstår problemer med vannsøl når varmepumpen brukes som aircondition om sommeren.
 • Det må tegnes en serviceavtale på varmepumpen.
 • Eventuelle rør og ledninger som synes for allmennheten skal kles inn i treverk som males i husets farge.
 • Andelseieren er ansvarlig for at gjennomføring gjennom yttervegg gjøres tett slik at fuktskader etc. ikke oppstår.
 • Ved salg av leilighet med varmepumpe forplikter selger seg til å gjøre ny eier kjent med vilkårene for varmepumpeinstallasjonen.
 • Det er en forutsetning for styregodkjennelse av ny eier at denne aksepterer det ansvar som følger med armepumpeinstallasjonen.
 • Alle kostnader til utbedringer og skader eller ekstra vedlikehold som kan tilskrives varmepumpen eller installasjonen av denne må dekkes av andelseier. Dette gjelder også skader eller lignende som oppstår etter at varmepumpen er fjernet.
 • Demontering og remontering av utedelen i forbindelse med
  rehabilitering/oppussing av fasader bekostes av andelseier.
 • Før montering må det sendes en skriftlig søknad til styret. Det er ikke lov til å montere varmepumpen før man har fått tilbakemelding fra styret.
 • Den skriftlige søknaden til styret skal inneholde følgende opplysninger.
  1. Utvendig støynivå (dB).
  2. Leverandør.
  3. Utvendige mål
  4.
  Forslag til plassering
 • Etter at styret har godkjent oppsetting av varmepumpe og den er installert, må underskrevet serviceavtale fremlegges styret.Det gjøres oppmerksom på at varmepumper som blir montert i strid med disse reglene, vil bli demontert på andelseiers bekostning
 • Reglement_for_varmepumper_i_ryenbergveien_brl

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Ryenbergveien Borettslag