Balkonger og 5 årsbefaring

Moelven vil starte opp med balkonger i uke 31 om alt går etter planen. De har allerede hatt leverandør på befaring til oss for å se på hva de skal gjøre. Skulle det oppstå noen problemer i forbindelse med dette så ta kontakt med styret.

De som ikke har hatt 5 årsbefaring send mail til styret hvis det passer tirsdag eller onsdag i uke 31 (flere muligheter vil komme framover).

I dag vil vi sende ut SMS til minst en av andelseiere i alle leiligheter i borettslaget. De som ikke mottar dette, send inn en mail til oss med leilighetsnr, navn, mobilnr og garasjeplass så får vi oppdatert listene.

 

Det har oppstått forsinkelser på vedlikehold av våre balkonger og 5 årsbefaringen.  De som ikke har hatt 5 årsbefaring vil bli kontaktet når tidspunkt er avklart med Moelven.

Moelven har problemer med eksterne levrandører/håndverkere og har ikke klart å skaffe nye håndverkere i fellesferien.

balkong