Søppelrom

Melding til brukere av søppelrommet:. søppel skal sorteres, papp må brettes sammen, slik at det er plass til alt som skal kastes. Vi ønsker ikke at det skal se slik ut som på bildet som er tatt her

 

Dugnad

Det innkalles til dugnad i borettslaget lørdag 29. oktober. Vi gjentar suksessen fra i våres, og gjør det sammen med nabosameiet.
hostblader

Ting som må gjøres i vårt borettslag

 • Feie / rydde fellesareal
 • Rense sluk foran garasjeporten
 • Feie lekeplassen
 • Vaske gulv søpplerom
 • Vaske bodarealene
 • Vaske m/ høytrykkspyler i trapp.
 • Rydde i blomsterkassene
 • Rydde i garasjen
 • Flekk-male områder med flass
 • Stusse villvin

Container blir å finne på andre siden av veien av innkjørslen til garasjen fra fredag ettermiddag til mandag morgen.

Fellesaktiviteter:

Sosialt, enkel bevertning.

Etablering av ladepunkter for el-bil i garasjen

 

Som fremlagt på generalforsamlingen i år, skal det etableres forskriftsmessig godkjent lademuligheter for el-bil i fellesgarasjen istedet for “den hvite kontakten” som ikke er godkjent tilkopling for lading av elbil.

Installasjon av ladepunkt dekkes av den enkelte garasjeplasseier. Borettslaget overtar eieransvaret for den elektriske installasjonen når ferdig installert. Installasjon av ladepunkt bestilles via styret som koordinerer installasjonen med autorisert elektroentreprenør.

Kostnader til strømforbruk dekkes av den enkelte garasjeplasseier basert på antatt årlig kjørelengde. Eventuelle feil på ladeutstyr skal meldes styret så raskt som mulig. Borettslaget vil besørge reparasjon av utstyr tilknyttet ladepunktet. Eventuelle skader forårsaket av garasjeplasseier vil måtte dekkes av den enkelte.

 

Ladepunktet “hører til” parkeringsplassen, kostnader stipuleres basert på årlig kjørelengde, og faktureres månedelig over husleie/leie. Tilbudet gjelder alle brukere av garasjeanlegget.

 

Kostnaden for dette kan velges av beboer:

blaa_kontaktA) – 1 stk “blå stikkontakt” med eget vern ved din parkeringsplass. Denne løsningen er «minimumskravet» for godkjent el-bil lading, opptil 16A(3.7kw). Denne passer så å si alle biler

Etableringskost er 10875 ink mva.

B) 1 stk “smart ladestasjon” med eget vern ved din parkeringsplass. Kostnader ladestasjonstipuleres basert på årlig kjørelengde, og faktureres månedelig. En ladestasjon med fast kabel og plugg er effektiv samt komfortabel å håndtere. Den gir en rask og pålitelig lading. Ladestasjonen er utstyrt med energimeter som gjør at det er mulig å lese av eget strømforbruk. Denne  Mode-3 ladestasjonen passer til alle bilmodeller med Type-2 inntak som: BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, Volvo, Tesla, Renault og Porsche. Etableringskost er 20125 ink mva

 

Generell informasjon om el-bil ladning kan leses her https://goo.gl/VH5BW9

Vi planlegger grov-installasjonen ila høsten. Det blir også være «oppsamlings» bestillinger senere, men prisen vil nok endre seg når det blir «småjobber».

Bestilling meldes til styret med navn, hvilken parkeringsplass det gjelder, antatt kjørelengde, og adresse(boenhet).  Frist for påmelding  1.11.16.

Spørsmål og bestilling sendes til styret@ryenbergveien.no

Styremøte

NÅR: mandag, 26. sep 2016 21:00 – 22:00

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE: Morten Bjerke Andersen, Kenneth Johannessen , Kristen Thorsen, Inger Ekwall Abild, Solveig  Lorentzen

 

 1. SAK 1
  Økonomisk rapport
 2. SAK 2
  Dugnad
 3. SAK 3
  Oppfølging el-arbeider
 4. SAK 4
  Budsjett
 5. SAK 5
  Styret endres
 6. SAK 6
  Eventuelt