Styremøte 4-2014

Saksoversikt møte 2014-4
Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 11.03.14
Sak 2 – Dugnad
Sak 3 – Elektriske anlegg
Sak 4 – Brannvarslingsanlegget
Sak 5 – Neste møte
Sak 6 – Feiing av garasjen
Sak 7 – Verandaene