STYRET 2018-19


Nytt styre i borettslaget for 2018-19 er valgt på generalforsamlingen

  • Thea Sand
  • Peter Vo
  • Kristen Thorsen

Varamedlem

Ryenbergveien Borettslag