Alarmanlegg

Er for tiden ute av drift siden fredag i påvente av reservedeler fra leverandør. Forventet fiks tid er ila neste uke.
Da er det fin mulighet til å bytte batterier på brannvarslere og sjekke brannslukkingsapparat (og snu på det).

Egen bod til fellesmateriell i sykkelboden

Styret har endel materiell som benyttes til dugnad og vedlikehold, som vi har oppbevart i et tavlerom. Styret har fått pålegg om å holde rommet fritt for slike tingI den forbindelse vil vi avsette noe areal i sykkelboden til det.  Området som skal benyttes er det vi bruker i pluss litt til i sykkelboden.

sykkelbodBeboere som har sykkel eller annet stående på sykkelstativet til venstre i sykkelboden må flytte sine eiendeler til et annet sted i sykkelboden. Det kan være noe trangt der, så har du en gammel sykkel som du ikke bruker, kan du ta den ut.

Frist for å fjerne sykler fra sykkelstativet (det til venstre etter døren) er 2 uker (innen 23.mars). Sykler som ikke er flyttet til da, blir låsen klippet og flyttet.

mvh
Styret

Ordinær generalforsamling 2015

StyremøteTil andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Ordinær generalforsamling 2015

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4
“Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Ryenberveien Borettslag 27. mai 2015
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 23.03.15.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen, er det ønskelig at
Det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag
Anlaug Arnestad
Valhallveien 8M
0196 Oslo
styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag
Styret