Styret 2014-15

Nytt styre i borettslaget for 2014 er valgt på generalforsamlingen

  •  Anlaug Arnestad – anlaug_arnestad at hotmail.com
    Leder, 40861751, Valhallveien 8 M
  • Eskil Kjeldsen – eskil.kjeldsen at forsvarsbygg.no
    Nestleder, 41515862, Valhallveien 10 C
  • Kenneth Johannessen – kenneth_johannessen91 at hotmail.com Styremedlem,46541474,Valhallveien 6 A
  • Kristen Thorsen –  kristen at netsirk.no
    Styremedlem 99536503, Valhallveien 6B

Varamedlem

Liv Tresland, 10, for 1 år

Valgkomiteen

Kjerstin Størdahl, 6, for 1 år

Som Delegert til generalforsamlingen i Obos

Delegert Anlaug Arnestad, 8M
Varadelegert Ståle Monsen, 6C.

Ryenbergveien Borettslag