Husleieendring

Husleiens andel av felleskostander øker med 5% utover foreslåtte økninger fra forvaltningskonsulent/OBOS i forbindelse med forventede økte vedlikeholdskostnader i 2017/18. Gjelder fra 1.2.17

mvh

Styret