Elotec brannvarsling

Det har den siste tiden vært problemer med at alarmen tilknyttet brannvarslingsanlegget har gått flere ganger og at det varsles om feil ved flere enheter. Styret har hatt tekniker fra Elotec på plass, og de kommer tilbake for å forsøke å rette opp feilene. Vi beklager at dette tar tid og ulempene det medfører.

Befaring Moelven

Styret skal ha en befaring med Moelven torsdag 21. mars. Målet for befaringen er å gå gjennom hva som gjenstår av arbeid på balkongene og legge en plan for videre fremdrift. I den forbindelse minner vi om klageskjemaet som ble lagt ut på hjemmesiden for en tid tilbake. Vi oppfordrer de som ikke har sendt inn skjema om å gjøre det snarest dersom det er forhold man ønsker å klage på. Spesielt ber vi alle som har gjenstående arbeid innendørs og som ikke har signert ut på arbeidet som ble gjort om å bruke klageskjemaet før 21 mars.

Dersom du har sendt klage på mail eller sms tidligere, ber vi om at du bruker klageskjema slik at vi får det i korrekt format. Hvis du allerede har sendt inn klageskjema trenger du ikke gjøre det igjen