Ustabil vannforsyning

Det skal utføres arbeider på den offentlige vannledningen i området Brannfjell/Kværnerdalen. Pga. dette blir vannforsyningen ustabil mandag 21. juni kl. 23.00 til tirsdag 22. juni ca. kl. 05.00. Noen abonnenter kan miste vannet og noen kan få lavt trykk i perioden.

http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/stenging_av_vann/