Styret 2019-20

Nytt styre i borettslaget for 2018-19 er valgt på generalforsamlingen

  • David Konrad Abramowski Aurtande
  • Erik Stavne Stubsjøen
  • Jon Andreas Pretorius

Ryenbergveien Borettslag