Notiser

Nytt alarmanlegg driftsatt

Det nye brannalarmanlegget er nå i normal drift.

Brannalarm
Brannalarm

Brannvarslingsanlegget er oppgradert fra forrige utgave med nye følere i hver leilighet og avstillere (talende).

Anlegget er ikke koplet til brannvesenet.

Instruks for avstilling av alarm henger ved sentralen i garasjen, og kan følges etter at det er verifisert at det faktisk ikke brenner i noen leilighet.

Til informasjon er det bare én føler og én sirene (i stua) i hver leilighet koplet til fellesanlegget.  Brannvarslerne i soverommene er koplet sammen lokalt i hver leilighet, og det er beboers ansvar å bytte batteri jevnligårlig på denne.

Merk at disse også har en «utløpsdato» som bør sjekkes.

Sist, husk å sjekke brannslukningsapparatet, og snu på det samtidig med batterisjekk av brannvarslere.

 

Nytt alarmanlegg installeres

News_BrannalarmArbeid med å installere nytt alarmanlegg er i gang og ventes ta et par uker. Det er nødvendig å bytte føler og avstiller i hver leilighet. Installasjonen foretas av Lier Alarmservice, og de vil henge opp en lapp med tidspunkt de kommer til å installere i hver leilighet.  Hvis det ikke passer, ta snarest kontakt med firmaet for å avtale ny tid slik at arbeidet kan ferdigstilles.

Dugnad Søndag 26.4

dugnad2Hei,

Det inviteres til dugnad i borettslaget søndag 26.april kl 1200-1600.

I år har vi greid å koordineere dette med nabosameiet, så det blir forhåpentligvis mange å bli kjent med.

 • Ting som må gjøres i vårt borettslag:
 • Feie / rydde fellesareal
 • Rense sluk foran garasjeporten
 • Kjøpe blomster og plante
 • Ny/reparere blomsterkasse ved trappa til garasjen
 • Sand til lekekassa
 • Flytte postkasser
 • Vaske gulv søpplerom
 • Vaske bodarealene
 • Vaske m/ høytrykkspyler i trapp.
 • Rydde i blomsterkassen
 • Rydde i garasjen
 • Stusse villvin

Det er bestill feiing torsdag morgen

Container blir å finne på andre siden av veien av innkjørslen til  garasjen fra fredag ettermiddag til mandag morgen.

Fellesaktiviteter:

Sosialt, grilling etterpå.

 

Vel møtt

Egen bod til fellesmateriell i sykkelboden

Styret har endel materiell som benyttes til dugnad og vedlikehold, som vi har oppbevart i et tavlerom. Styret har fått pålegg om å holde rommet fritt for slike tingI den forbindelse vil vi avsette noe areal i sykkelboden til det.  Området som skal benyttes er det vi bruker i pluss litt til i sykkelboden.

sykkelbodBeboere som har sykkel eller annet stående på sykkelstativet til venstre i sykkelboden må flytte sine eiendeler til et annet sted i sykkelboden. Det kan være noe trangt der, så har du en gammel sykkel som du ikke bruker, kan du ta den ut.

Frist for å fjerne sykler fra sykkelstativet (det til venstre etter døren) er 2 uker (innen 23.mars). Sykler som ikke er flyttet til da, blir låsen klippet og flyttet.

mvh
Styret

Ordinær generalforsamling 2015

StyremøteTil andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Ordinær generalforsamling 2015

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4
“Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Ryenberveien Borettslag 27. mai 2015
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 23.03.15.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen, er det ønskelig at
Det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag
Anlaug Arnestad
Valhallveien 8M
0196 Oslo
styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag
Styret

Årskontroll alarmanlegg

Brannvarsler
Brannvarsler

Tirsdag 13.januar fra ca 0830-1030 vil det være årskontroll av alarmanlegget. Det er veldig bra hvis så mange som mulig har anledning til å være hjemme på dette tidspunktet slik at tekniker kan sjekke brannvarsler og kommunikasjon i hver leilighet.

mvh
styret

Endring av kapitalkostnader

finansAndelseiere som ikke har innfridd sin andel av huslånet og som vi har lånt i OBOS-banken, har fått høyere kapitalkostnader i desember og januar.

Dette skyldes at selskapet hadde høyere kostnader på banklånet enn hva som var krevd inn , det som var innbetalt à konto.
Kapitalkostnadene kan reguleres hver 3. måned.

 

mvh

Styret