Viktig informasjon til andelseiere

 

5-ÅRSBEFARING

5-årsbefaringen med Moelven vil etter alt å dømme foregå i uke 24 (juni). Befaringen vil gjennomføres i løpet av 4-5 dager og vil foregå på dagtid. Hver andelseier vil bli kontaktet for å avtale nærmere tidspunkt for befaring.

UTBEDRING AV BALKONGER I 2. OG 3. ETASJE

Nylig hadde styret en befaring av balkongene i borettslaget sammen med en representant fra Moelven. De har åpnet en av balkongene i 3. etasje og registrert fuktskader som var så alvorlige at de måtte bytte ut hele balkonggulvet og underdekket og legge nytt. Årsaken er konstruksjonsfeil som har ført til opphoping av vann, og dette medfører at:

1. Alle balkonger i tredje etasje må utbedres

2. Alle balkonger i andre etasje må delvis utbedres

3. Enkelte av de mindre balkongene/ inngangspartiene vurderes utbedret ved behov

Arbeidet vil ta omlag 40 dager og vil sannsynligvis påbegynnes i midten av juni. Det påregnes 2-3 dager per balkong. Vi får utbedret feilen på reklamasjon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret på epost@ryenbergveien.no.

Moelvens representant Kai-Tommy Olsen kan kontaktes på Kai-Tommy.Olsen@moelven.no.

LUFTELUKER

Styret vil benytte anledningen til å informere om at luftelukene som er plassert under kjøkkenvindu i 1. etasje ikke kan være tildekket. De som har anlagt blomsterbed e.l. foran luftelukene må gjøre tiltak slik at disse ikke dekkes til. Dette er viktig for at vi skal få luftsirkulasjon i anleggene våre under bakkenivå.

 

OPPBEVARING I KJELLERBOD

På generelt grunnlag vil styret oppfordre alle om forsvarlig oppbevaring av gods i kjellerbod. I tilfelle vannlekkasje bør alt som oppbevares her plasseres over gulvnivå (f.eks. ved å sette opp en hylle).