Alle innlegg av styret

GARASJEVASK

Det blir vask av garasjeanlegget vårt fredag 10. mai fra klokken 7.30.  Dette innebærer at alle biler, samt utstyr/løsøre som blir oppbevart i garasjeanlegget må fjernes før ovennevnte tidspunkt

Vår dugnad

Det innkalles til dugnad i borettslaget søndag 5.mai 2019 kl 11-15. Vi gjentar suksessen fra i fjor, og gjør det sammen med nabosameiet.

Ting som må gjøres i vårt borettslag

Feie / rydde fellesareal
Rense sluk foran garasjeporten
Feie lekeplassen
Vaske gulv søpplerom
Vaske bodarealene
Vaske m/ høytrykkspyler i trapp.
Rydde i blomsterkassene
Rydde i garasjen
Stusse villvin
Fjerne gamle sykler
Vaske muren mot nabosameiet hus 6

Container blir å finne på andre siden av veien av innkjørslen til garasjen fra fredag ettermiddag til mandag morgen, samt sekker fra iSekk.

Fellesaktiviteter

Sosialt, enkel bevertning.

Til andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Ordinær generalforsamling 2018

Det vises til borettslagslovens § 7­4: «Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp».

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling mandag 29.april 2019

Generalforsamling

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 20.3.2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag

Kristen Thorsen
Valhallveien 6 B
0196 Oslo

styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag

Styret  9.3.2017

Varmekabler i trappa til garasjen

Som noen har lagt merke til er det samlet seg endel snø i nordre trappegang til garasjen. Det skyldes en brent varmekabel ledning. Vi jobber med å få utbedret dette – men det kan ta litt tid siden det muligens må bores i betongen for å komme til.

I mellomtiden prøver vi å måke av og til.

mvh

styreyt

Julegrantenning

Vi inviterer små og store  til felles julegrantenning søndag 2 desember kl 16  ved den store lekeplassen.

Vi synger julen inn sammen. 
Det vil bli servert  gløgg, pepperkaker  og klementiner.

Velkommen til en hyggelig julemarkering!

Hilsen styret
i Ekeberg­skråningen
og Ryenbergveien

Styremøte 8/2018

NÅR:  to 01.nov 2018 ( 21:00 – 22:30)

onlinesurveyHVOR:  Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand

SAK 1
Husleie
SAK 2
Eventuelt
 

 

 

Styremøte 7/2018

NÅR:  ti 09.okt 2018 ( 20:30 – 22:30)

onlinesurveyHVOR: Grønlandsreiret 15

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand
Simen Storberget
Seppo Salokanne

SAK 1
Status malerarbeider
SAK 2
Oppfølging vann i garasjen
SAK 3
Budsjett
SAK 4
Styremedlem trer ut
SAK 5
Eventuelt