Styremøte 7/2018

NÅR:  ti 09.okt 2018 ( 20:30 – 22:30)

onlinesurveyHVOR: Grønlandsreiret 15

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand
Simen Storberget
Seppo Salokanne

SAK 1
Status malerarbeider
SAK 2
Oppfølging vann i garasjen
SAK 3
Budsjett
SAK 4
Styremedlem trer ut
SAK 5
Eventuelt