Malerarbeider ferdig

Arbeid med å male husene er nå ferdig , og godkjent. Som tidligere varslet er det ikke malt rekkverk, siden tilstanden var tilfredsstillende. 

mvh styret