Alle innlegg av styret

Oppdateringer malerarbeider

Hovedarbeidene på bygningene er nå ferdig. Siste ferdigbefaring av prosjektleder er utført, og det gjenstår en siste godkjennning. Hvis noen har noe å utsette/klage på, ta kontakt med Seppo i 10C. 

Ellers har vi bestemt å male betongflatene ved inngangsdørene i 1etasje, tilsvarende ved 10A de nærmeste dagene, litt avhenging av været. Beboere bes rydde litt plass 1m ut under kjøkkenvinduet slik at malerene kommer til.

mvh
Styret

 

Høstdugnad 2018

Det innkalles til dugnad i borettslaget lørdag 13. oktober 12-15. Vi gjentar suksessen fra i våres, og gjør det sammen med nabosameiet.

Ting som må gjøres i vårt borettslag

Feie / rydde fellesareal
Rense sluk foran garasjeporten
Feie lekeplassen
Vaske gulv søpplerom
Vaske bodarealene
Vaske m/høytrykkspyler i trapp.
Rydde i blomsterkassene
Rydde i garasjen
Flekk-male områder med flass
Stusse villvin

Container blir å finne på andre siden av veien av innkjørslen til garasjen fra fredag ettermiddag til mandag morgen.

Fellesaktiviteter:

Sosialt, enkel bevertning.

Styremøte 6/2018

NÅR:  to 30.aug 2018 ( 21:00 – 22:00)

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand
Simen Storberget
Peter Vo

SAK 1
Oppdatereing malerarbeider
SAK 2
Utbedring gesims
SAK 3
Vannlekkasje i boden
SAK 4
Maling av betongplater
SAK 5
Eventuellt

 

Oppdateringer malerarbeider (juni)

Arbeidet med maling av husene fortsetter nå på hus 3 og 4. Være tholder seg bra, så fremdriften er bra. Det var noe forsinkelser i oppstart, som forskyver tidsplanen litt, samt at det er noe ferieavvikling i juli.

Hus 1 og 2 blir ikke påbegynt før uke 30 (tidligere antatt uke 28)

Husk at det er tilgjengelig maling for å male egne rekkverk. Minner også på å rydde rundt leilighetene før stillasene kommer.

mvh

Styret

Styremøte 5/2018

NÅR: mandag, 31.5.2017 21:00 – 22:30

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand
Simen Storberget
Peter Vo

SAK 1
Oppfølging malerarbeider
SAK 2
Klage fra beboer
SAK 3
Dør til dør besøk fra Renovasjonsetaten
SAK 4
Vintervedlikehod
SAK 5
Årlige ettersyn
SAK 6
Eventuelt
SAK 7
Dugnad og 17 maifeiring
SAK 8
Maling på eget gjerde
SAK 9
Kontroll av lekeplassen

 

Oppdatering malerarbeider

Hei, 

Oppsetting av stillaser for hus 5 og 6 er nå klart. Vasking og maling påbegynnes mandag .  Det er VIKTIG at alle beboere rydder klart minst 1m langs fasaden også på balkonger. Dette skaper forsinkelser og ekstra kostnader når det ikke e ryddet.  Det er forventet at beboere gjør dette klart før vask og maling. 

Det må også påregnes at det kan utføres arbeider på lørdager.

mvh

Styret

17. mai i bakgården

Ryenbergveien borettslag og Ekebergskråningen sameie inviterer alle beboere til 17. maifest på den store lekeplassen. Vi rigger opp langbord og felles griller og har leker for små og store. Ta med noe grillmat og tilbehør eller dessert/kake til felles buffet. De som vil kan komme før 15.00 og hjelpe til å rigge. Vi trenger bord og stoler, noen griller og blomster å sette på bordet. Vi sees!

Oppdatering malerarbeider 2018

Fremdriftsplan for malerarbeider er som følger;

 • Sette opp stillas
 • Vaske
 • Male
  • Fasader
  • Trappevanger
  • Stolper
  • Toppen av rekkverk
 • Rigge ned stillas

estimert ca 3-4 uker per 2 hus, slik at

 • hus 5 og 6 blir det arbeidet med fra uke 20 (14 mai)
 • hus 3 og 4 blir det arbeidet på fra ca uke 24 (11juni)
 • hus 1 og 2 blir det arbeidet på fra ca uke 28 (9 juli).

Arbeidet er forventet ferdig senest midten av september 2018

Hvis  det er endringer på dette blir det varslet en uke i forveien.

Under arbeidet skal entrepenøren

 • Dekke til terrasser og maskere slik at det ikke blir søl.
 • Rydde opp hver dag etter endt arbeidsdag.
 • Håndtere eget avfall

Beboere må selv forberede arbeidet som skal utføres ved å

 • Rydde på terrase, 1 meter fra veggen langs hele veggen (unntatt foran dør i 1etg) – stillas skal monteres langs veggen
 • Rydde lysåpning mellom leilighet a/b g/h –  1. etasje – stillas må monteres på bakken.
 • Det blir bygd stillas over trappa til 3. etg, men slik at beboer kommer til og fra
 • De som har markiser må rulle disse inn i forkant av stillas montering, og ikke brukes under perioden det males.

Arbeidet inkluderer ikke maling av rekkeverk, bod eller lignende. Beboere kan få maling og utstyr til å utføre dette selv for det som er nærest (kan være godt tips, mens stillaset er der)

mvh

Styret

 

Varsel om malerarbeider

Som tidligere annonsert malerDet er oppstart av malerarbeider denne uke,  og oppsett av stillaser begynner ved 6 og 5 (valhallveien 10a-g)

Vasking av husene er oppstart på 18 mai, og maling begynner neste uke.

Utførende firma er Kolbotnmalerfirma v Bujar Hoxha

Det er lovlig seint varsel beklageligvis, men litt utydelig kommunikasjon har ført til at leverandøren er klar i dag til å montere stillas.

Beboere bes gjøre klart for maling oppstart neste uke, ved å rydde rundt fasaden og terrassen, samt detaljer som henger på fasaden.

Styret skal passe på å levere bedre informasjon fremover.

 

Vår dugnad

Det innkalles til dugnad i borettslaget lørdag 5.mai 2018  kl 11-15. Vi gjentar suksessen fra i våres, og gjør det sammen med nabosameiet.

Ting som må gjøres i vårt borettslag

 • Feie / rydde fellesareal
 • Rense sluk foran garasjeporten
 • Feie lekeplassen
 • Vaske gulv søpplerom
 • Vaske bodarealene
 • Vaske m/ høytrykkspyler i trapp.
 • Rydde i blomsterkassene
 • Rydde i garasjen
 • Stusse villvin
 • Fjerne gamle sykler
 • Vaske muren mot nabosameiet hus 6

Container blir å finne på andre siden av veien av innkjørslen til garasjen fra fredag ettermiddag til mandag morgen, samt sekker fra iSekk.

Fellesaktiviteter

Sosialt, enkel bevertning.

Vel Møtt