Alle innlegg av styret

Gassbeholder

Det er nå snart vinter, og de fleste har nok ryddet bort grillen for sesongen.

Styret minner om at brannreglementet forbyr oppbevaring av propan innendørs, enten det er i garasje, bod eller i leilighetene.

Propanbeholderne må oppbevares utendørs eller innleveres til butikker som selger dette. Noen tilbyr også å oppbevare flaskene for vinteren.

 

Ustabil vannforsyning

Det skal utføres arbeider på den offentlige vannledningen i området Brannfjell/Kværnerdalen. Pga. dette blir vannforsyningen ustabil mandag 21. juni kl. 23.00 til tirsdag 22. juni ca. kl. 05.00. Noen abonnenter kan miste vannet og noen kan få lavt trykk i perioden.

http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/stenging_av_vann/

Avtale med Rørleggersentralen AS

Styret har inngått en rammeavtale med Rørleggersentralen AS som innebærer en del fordeler for andelseiere i borettslaget:

  • 10 % rabatt på timepris rørlegger
  • 10 % rabatt på VVS materialer
  • Årlig gratis VVS inspeksjon av fellesanlegget og inntil tre boenheter ved behov
  • 24 timers nettbutikk med rabatterte priser
  • Prioritering av oppdrag og raskt oppmøte både på dagtid og kveldstid. VIP-KUNDE
  • Ett fast kontaktpunkt å forholde seg til, med høy tilgjengelighet og kompetanse
  • En solid partner med kunnskap om deres VVS- anlegg og rutiner slik at oppdrag løses raskt og effektivt
  • Støtte og bistand ifm. prosjektering og planlegging av rehabilitering og nybygg
  • Bistand til koordinering og håndtering av skadesaker ift. forsikringsselskap og andre instanser
  • rorleggersentralen

Se også Rørleggersentralen sine egne hjemmesider for produkter og tjenester. Har du spørsmål vedrørende dette så ta kontakt med styret på e-post: styret@ryenbergveien.no

Vannlekkasje til garasjeanlegget

Styret har i høst hatt en gjennomgang av lufteventilene i borettslaget ved at vaktmesteren har renset og justert de.

Det har ikke vært tegn til lekkasjer i høst etter denne gjennomgangen, og det er derfor nærliggende å tro at utbedringene er hovedårsak til det.

Styret finner det imidlertid noe merkelig at lufteventilene er under bakkenivå, og vi har en pågående dialog med OBOS om mulig løsningsforslag i forhold til dette.