Ordinær generalforsamling 2015

StyremøteTil andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Ordinær generalforsamling 2015

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4
“Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Ryenberveien Borettslag 27. mai 2015
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 23.03.15.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen, er det ønskelig at
Det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag
Anlaug Arnestad
Valhallveien 8M
0196 Oslo
styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag
Styret