Garasjefeiing 28.5

Garasjevask
Garasjevask

Alle biler og løsøre må være fjernet  innen kl 08:00  torsdag 28.5
Arbeidet forventes ferdig kl 1700 og utføres av Rein Tek AS som kan kontaktes på 40620899