Nytt alarmanlegg driftsatt

Det nye brannalarmanlegget er nå i normal drift.

Brannalarm
Brannalarm

Brannvarslingsanlegget er oppgradert fra forrige utgave med nye følere i hver leilighet og avstillere (talende).

Anlegget er ikke koplet til brannvesenet.

Instruks for avstilling av alarm henger ved sentralen i garasjen, og kan følges etter at det er verifisert at det faktisk ikke brenner i noen leilighet.

Til informasjon er det bare én føler og én sirene (i stua) i hver leilighet koplet til fellesanlegget.  Brannvarslerne i soverommene er koplet sammen lokalt i hver leilighet, og det er beboers ansvar å bytte batteri jevnligårlig på denne.

Merk at disse også har en «utløpsdato» som bør sjekkes.

Sist, husk å sjekke brannslukningsapparatet, og snu på det samtidig med batterisjekk av brannvarslere.