Årskontroll alarmanlegg

Det er tid for årlig kontroll av alarmanlegg . Det vil foretas sjekk av sentralt anlegg så vel som sensorer/anlegg i leiligheten. Servicetekniker trenger tilgang til flest mulig leiligheter. De beboerene som har hatt alarmer, bes spesiellt være tilgjengelige ca etter kl 10 og utover dagen.

Alle beboere bes også ha 9V batterier klart til brannvarsleren

En fra styret vil være tilgjengelig for evt nøkkel-oppbevaring, hvs det er ikke er mulig å være hjemme.

 Kontakt styret på epost@ryenbergveien.no for spm