Elotec brannvarsling

Det har den siste tiden vært problemer med at alarmen tilknyttet brannvarslingsanlegget har gått flere ganger og at det varsles om feil ved flere enheter. Styret har hatt tekniker fra Elotec på plass, og de kommer tilbake for å forsøke å rette opp feilene. Vi beklager at dette tar tid og ulempene det medfører.