Styremøte 6/2018

NÅR:  to 30.aug 2018 ( 21:00 – 22:00)

onlinesurveyHVOR: Valhallveien 6b

MØTE INNKALT AV: Kristen Thorsen

FREMMØTTE:

Kristen Thorsen
Thea Sand
Simen Storberget
Peter Vo

SAK 1
Oppdatereing malerarbeider
SAK 2
Utbedring gesims
SAK 3
Vannlekkasje i boden
SAK 4
Maling av betongplater
SAK 5
Eventuellt