Oppdateringer malerarbeider (juni)

Arbeidet med maling av husene fortsetter nå på hus 3 og 4. Være tholder seg bra, så fremdriften er bra. Det var noe forsinkelser i oppstart, som forskyver tidsplanen litt, samt at det er noe ferieavvikling i juli.

Hus 1 og 2 blir ikke påbegynt før uke 30 (tidligere antatt uke 28)

Husk at det er tilgjengelig maling for å male egne rekkverk. Minner også på å rydde rundt leilighetene før stillasene kommer.

mvh

Styret