Oppdatering malerarbeider 2018

Fremdriftsplan for malerarbeider er som følger;

 • Sette opp stillas
 • Vaske
 • Male
  • Fasader
  • Trappevanger
  • Stolper
  • Toppen av rekkverk
 • Rigge ned stillas

estimert ca 3-4 uker per 2 hus, slik at

 • hus 5 og 6 blir det arbeidet med fra uke 20 (14 mai)
 • hus 3 og 4 blir det arbeidet på fra ca uke 24 (11juni)
 • hus 1 og 2 blir det arbeidet på fra ca uke 28 (9 juli).

Arbeidet er forventet ferdig senest midten av september 2018

Hvis  det er endringer på dette blir det varslet en uke i forveien.

Under arbeidet skal entrepenøren

 • Dekke til terrasser og maskere slik at det ikke blir søl.
 • Rydde opp hver dag etter endt arbeidsdag.
 • Håndtere eget avfall

Beboere må selv forberede arbeidet som skal utføres ved å

 • Rydde på terrase, 1 meter fra veggen langs hele veggen (unntatt foran dør i 1etg) – stillas skal monteres langs veggen
 • Rydde lysåpning mellom leilighet a/b g/h –  1. etasje – stillas må monteres på bakken.
 • Det blir bygd stillas over trappa til 3. etg, men slik at beboer kommer til og fra
 • De som har markiser må rulle disse inn i forkant av stillas montering, og ikke brukes under perioden det males.

Arbeidet inkluderer ikke maling av rekkeverk, bod eller lignende. Beboere kan få maling og utstyr til å utføre dette selv for det som er nærest (kan være godt tips, mens stillaset er der)

mvh

Styret