Gassbeholder

Det er nå snart vinter, og de fleste har nok ryddet bort grillen for sesongen.

Styret minner om at brannreglementet forbyr oppbevaring av propan innendørs, enten det er i garasje, bod eller i leilighetene.

Propanbeholderne må oppbevares utendørs eller innleveres til butikker som selger dette. Noen tilbyr også å oppbevare flaskene for vinteren.

 

Ustabil vannforsyning

Det skal utføres arbeider på den offentlige vannledningen i området Brannfjell/Kværnerdalen. Pga. dette blir vannforsyningen ustabil mandag 21. juni kl. 23.00 til tirsdag 22. juni ca. kl. 05.00. Noen abonnenter kan miste vannet og noen kan få lavt trykk i perioden.

http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/stenging_av_vann/

Avtale med Rørleggersentralen AS

Styret har inngått en rammeavtale med Rørleggersentralen AS som innebærer en del fordeler for andelseiere i borettslaget:

  • 10 % rabatt på timepris rørlegger
  • 10 % rabatt på VVS materialer
  • Årlig gratis VVS inspeksjon av fellesanlegget og inntil tre boenheter ved behov
  • 24 timers nettbutikk med rabatterte priser
  • Prioritering av oppdrag og raskt oppmøte både på dagtid og kveldstid. VIP-KUNDE
  • Ett fast kontaktpunkt å forholde seg til, med høy tilgjengelighet og kompetanse
  • En solid partner med kunnskap om deres VVS- anlegg og rutiner slik at oppdrag løses raskt og effektivt
  • Støtte og bistand ifm. prosjektering og planlegging av rehabilitering og nybygg
  • Bistand til koordinering og håndtering av skadesaker ift. forsikringsselskap og andre instanser
  • rorleggersentralen

Se også Rørleggersentralen sine egne hjemmesider for produkter og tjenester. Har du spørsmål vedrørende dette så ta kontakt med styret på e-post: styret@ryenbergveien.no

Vannlekkasje til garasjeanlegget

Styret har i høst hatt en gjennomgang av lufteventilene i borettslaget ved at vaktmesteren har renset og justert de.

Det har ikke vært tegn til lekkasjer i høst etter denne gjennomgangen, og det er derfor nærliggende å tro at utbedringene er hovedårsak til det.

Styret finner det imidlertid noe merkelig at lufteventilene er under bakkenivå, og vi har en pågående dialog med OBOS om mulig løsningsforslag i forhold til dette.

 

Ryenbergveien Borettslag