Vannlekkasje til garasjeanlegget

Styret har i høst hatt en gjennomgang av lufteventilene i borettslaget ved at vaktmesteren har renset og justert de.

Det har ikke vært tegn til lekkasjer i høst etter denne gjennomgangen, og det er derfor nærliggende å tro at utbedringene er hovedårsak til det.

Styret finner det imidlertid noe merkelig at lufteventilene er under bakkenivå, og vi har en pågående dialog med OBOS om mulig løsningsforslag i forhold til dette.