Stikkordarkiv: Vann

Ustabil vannforsyning

Det skal utføres arbeider på den offentlige vannledningen i området Brannfjell/Kværnerdalen. Pga. dette blir vannforsyningen ustabil mandag 21. juni kl. 23.00 til tirsdag 22. juni ca. kl. 05.00. Noen abonnenter kan miste vannet og noen kan få lavt trykk i perioden.

http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/stenging_av_vann/

Vannlekkasje til garasjeanlegget

Styret har i høst hatt en gjennomgang av lufteventilene i borettslaget ved at vaktmesteren har renset og justert de.

Det har ikke vært tegn til lekkasjer i høst etter denne gjennomgangen, og det er derfor nærliggende å tro at utbedringene er hovedårsak til det.

Styret finner det imidlertid noe merkelig at lufteventilene er under bakkenivå, og vi har en pågående dialog med OBOS om mulig løsningsforslag i forhold til dette.