Befaring Moelven

Styret skal ha en befaring med Moelven torsdag 21. mars. Målet for befaringen er å gå gjennom hva som gjenstår av arbeid på balkongene og legge en plan for videre fremdrift. I den forbindelse minner vi om klageskjemaet som ble lagt ut på hjemmesiden for en tid tilbake. Vi oppfordrer de som ikke har sendt inn skjema om å gjøre det snarest dersom det er forhold man ønsker å klage på. Spesielt ber vi alle som har gjenstående arbeid innendørs og som ikke har signert ut på arbeidet som ble gjort om å bruke klageskjemaet før 21 mars.

Dersom du har sendt klage på mail eller sms tidligere, ber vi om at du bruker klageskjema slik at vi får det i korrekt format. Hvis du allerede har sendt inn klageskjema trenger du ikke gjøre det igjen