Balkonger og 5 årsbefaring fortsetter

Til beboere som har levert 5 årsbefaringsskjema men ikke har hatt selve 5 årsbefaringen:
Dere vil bli kontaktet av håndtverkere og få utbedret feil basert på skjema som ble levert. Alle skjema blir vurdert individuelt og kun feil som Moelven erkjenner vil bli ordnet. Dere vil få ordnet de samme type feil som går igjen hos alle. Jobben med balkongene er også påbegynt igjen.