Det har oppstått forsinkelser på vedlikehold av våre balkonger og 5 årsbefaringen.  De som ikke har hatt 5 årsbefaring vil bli kontaktet når tidspunkt er avklart med Moelven.

Moelven har problemer med eksterne levrandører/håndverkere og har ikke klart å skaffe nye håndverkere i fellesferien.

balkong