Styremøte 20 januar 2015

Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.11.14
Sak 2 – HMS
Sak 3 – Postkassestativ
Sak 4 – Valgkomite
Sak 5 – Henvendelser
Sak 6 – Eventuelt

Neste møte 3.mars